Interposta.Info

“Nar”ınbaşsponsorluğuilə “BreynRinq”inyenimövsümünə start verilir

Ölkə
 26-09-2020, 10:10     160

Ölkəninənmaraqlıvəbaxımlıintellektualyarışıolan “BreynRinq”in16-cı mövsümü “Nar”ınbaşsponsorluğuiləyenidən start götürür. Hər zaman gənclərinintellektualinkişafınaxüsusiönəmverən “Nar”, artıq 8 ildirki, “BreynRinq” intellektualyarışınınbaşsponsorudur. Bu mövsümmübarizəyəölkəüzrə 6 regionvə 6 universiteti təmsil edən16 komandaqoşulub. Yarışhərhəftənincüməgünüsaat 19:50-də İctimaiTeleviziyadayayımlanacaq.

Builkimövsümünözəlliyiyarışınpandemiyaşərtlərinəuyğunolaraqkeçirilməsidir. Beləki, hərburaxılışdatamaşaçılarıniştirakıolmadansadəcəikikomandayarışacaq. Bundanbaşqayarışdaiştirakedənhərbirkomandavəheyətüzvüçəkilişdənöncə COVİD-19 testindənkeçməlidir.

Qeydedəkki, “Bilik” kubokuvə “Nar” tərəfindəntəsisedilmiş “Nar” kubokununqalibləriAzərbaycançempionutituluuğrundayarışmaqhüququəldəedir. Bu mövsümisəkomandalar “Bilik” kubokuuğrundamübarizəaparacaq. “Bilik” kubokunuqazanankomandaisəötənmövsüm “Nar” kubokununqalibiolmuş “Nar” komandasıilə “BreynRinq 2020” Azərbaycançempionutituluuğrundamübarizəaparacaq.

“Nar”ıntəhsilininkişafınayönəlmişdigərlayihələriiləNar.az səhifəsindən tanışolabilərsiniz.

İnterPosta.info

Mövcüd problemlərinizi və təkliflərinizi bizə göndərə bilərsiniz.
E-mail: [email protected]
Telefon: (+994) 55 740 69 26